Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

08012717
Tin nổi bật
Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và Thông tin thời sự Quý III năm 2017.

          Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và Thông tin thời sự Quý III năm 2017 cho 160 đại biểu là cán bộ, công nhân viên các Ban, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện, Quận, xã, phường, Thị trấn; tuyên truyền viên thuộc Hội Nông dân các huyện, quận; thành viên tổ dư luận xã hội trực thuộc Hội Nông dân thành phố.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng Thành phố thuộc Ban Tuyên Giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung về chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của Chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng chí Trần Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đồng chí định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tuyên truyền trong thời gian tới của Hội cơ sở đến hội viên nông dân./.

(13280 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: