Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07737456
Tin nổi bật
Hội nghị Tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thông qua hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2017. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra.

 Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2018, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thông qua hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2017. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra. Đồng thời, trao đổi nhân rộng các giải pháp hiệu quả, với những cách làm hay, mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chánh Văn phòng Đại diện Văn phòng Trung ương Hội Khu vực phía Nam; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến Binh thành phố; Hội Phụ Nữ thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Tư Lệnh thành phố; Bộ Đội Biên Phòng thành phố; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố; Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố; Lãnh đạo Huyện ủy, Quận ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên thường vụ Hội Nông dân thành phố; Thường trực Hội Nông dân 09 Huyện, Quận.

Năm 2017, Các cấp Hội Nông dân thành phố đã chú trọng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm trạng, diễn biến tư tưởng, những đề xuất kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân, kịp thời phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Trong hoạt động, tổ chức phong trào, các cấp Hội Nông dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt chỉ tiêu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao; thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp đô thị của thành phố.

Trong năm, về tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân có nhiều nổi bật đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Đã tổ chức 2.957 cuộc tuyên truyền với 161.636 lượt người tham dự, trong đó có 86.218 hội viên nông dân (đạt 111,9% chỉ tiêu); phát triển hội viên được 2.709/1.500 hội viên (đạt 180,6% chỉ tiêu), phát triển 25 hội viên danh dự; tổng số hội viên đến nay là 70.466 hội viên; giới thiệu 184 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và được kết nạp 56 hội viên ưu tú vào Đảng; thành lập mới 70 chi hội, 55 tổ hội ngành nghề; trực tiếp tổ chức 43 lớp đào tạo nghề và cấp giấy chứng nhận cho 1.628/1.200 hội viên nông dân (đạt 135,7% chỉ tiêu); tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện vượt so với chỉ tiêu đề ra với tổng số vốn đã vận động, bổ sung nguồn vốn được 22 tỷ 716 triệu đồng (đạt 113,6% chỉ tiêu), nâng tổng nguồn vốn hiện nay là 126 tỷ 523 triệu đồng. Song song đó, các cấp Hội tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội để triển khai thực hiện, chuẩn bị các bước cho công tác tổ chức Đại hội và Đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã.

Trong công tác an sinh xã hội có sự đổi mới về nội dung và hình thức thực hiện, phát huy tinh thần chỉ đạo của Thành phố “Lấy sức dân chăm lo cho dân” gắn với thực hiện chủ đề năm 2017 là “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung đẩy mạnh các công trình an sinh xã hội do các Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp thực hiện vừa có tác dụng củng cố hoạt động của Câu lạc bộ, vừa thiết thực chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên trong sản xuất, thoát nghèo bền vững. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được chú trọng thực hiện bằng sự nỗ lực của các cấp Hội, sự tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp của hội viên nông dân đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào nông dân các cấp trên địa bàn thành phố và đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố quan tâm một số nội dung:

Thứ nhất, Hội Nông dân thành phố cần có mối quan hệ phối hợp với các cấp ủy địa phương, nhất là cấp Huyện, Quận có tổ chức Hội Nông dân tổ chức thực hiện tốt Thông tri số 12-TT/TU ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân thành phố trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân thành phố; trong công tác tổ chức cần chuẩn bị về nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu phù hợp với đặc điểm tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố trong quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cần nghiên cứu, chỉ đạo hệ thống tổ chức quán triệt và thực hiện tốt việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bổ sung, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức Hội ở các địa phương, cơ sở.

Thứ ba, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú ý đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, nông dân hướng về cơ sở, nhất là trong tuyên truyền, vận động cần quán triệt tốt và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân và cư dân nông thôn trong duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả theo chủ trương của thành phố. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 100-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng mẫu người nông dân mới, phát huy tốt vai trò của các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy tốt vai trò của các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân, tương trợ, người có giúp người khó, tham gia giảm nghèo bền vững. Trước mắt, tập trung tổ chức thành công Chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Mậu Tuất năm 2018 để cùng thành phố chăm lo Tết cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có điều kiện đón xuân, vui tết./.

(14921 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: