Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

08012673
Tin nổi bật
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HNDTW và Tổng kết về công tác hỗ trợ nông dân năm 2017.

            Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2017, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HNDTW về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân giai đoạn 2012-2017 và Tổng kết  công tác hỗ trợ nông dân năm 2017.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng - Ủy viên thường vụ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chánh Văn phòng Đại diện Văn phòng Trung ương Hội Khu vực phía Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Phòng kinh tế huyện Cần Giờ; Phòng kinh tế huyện Nhà Bè; cùng các đồng chí Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân huyện, quận.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các ấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng sự nổ lực phấn đấu của các cấp Hội, công tác chăm lo, hỗ trợ nông thôn có nhiều đổi mới phấn khởi. Phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng rãi, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp Hội và hội viên nông dân đạt được những kết quả nhất định, góp phần thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống, tinh thần nhân dân tốt đẹp hơn, phong phú hơn, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy tốt hơn nhất là quan tâm vận động hỗ trợ nông dân giảm nghèo bền vững thông qua mô hình Chương trình “Tết làm điều hay” Vì nông dân nghèo và Chương trình hỗ trợ vốn sản xuất từ Quỹ hỗ trợ nông dân giúp cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân được tiếp cận và hưởng thụ. Bên cạnh đó qua công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã đào tạo và cấp giấy chứng chỉ học nghề 8.971 học viên (tỷ lệ có việc làm sau đào tạo là 83,03%) đã góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, thực hiện tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển nông nghiệp đô thị và xây dựng nông thôn mới của Thành phố. Công tác hỗ trợ vốn vay kịp thời từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vòng 1.340 dự án với số tiền là 332.070 triệu đồng, hỗ trợ cho 14.102 lượt hộ hội viên đã phần nào tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận được kiến thức khoa học kỹ thuật, nguồn vốn để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi tăng năng suất và nâng cao thu nhập.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Minh Hùng - Ủy viên thường vụ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội đã thực hiện trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Hội Nông dân trong quá trình xây dựng qui hoạch và thực hiện qui hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị: Nâng chất các xã nông thôn mới theo kiểu mẫu thông qua công tác tuyên truyền vận động sâu rộng về xây dựng nông thôn mới trong hệ thống tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân nhằm phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sáng tạo của nông dân, động viên khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể ở nông thôn. Tăng cường tuyên truyền vận động các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn thông qua hoạt động thiết thực về an toàn giao thông nông thôn và giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn. Phát huy tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề gắn với phát triển nông nghiệp đô thị. Tăng cường hỗ trợ nông dân về cung ứng dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo giá thành thấp và hỗ trợ giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Tăng cường vai trò giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, giám sát công tác dạy nghề trong nông thôn./.

(6662 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: