Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

08012708
Tin nổi bật
Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn nhiều vấn đề quan trọng, từ vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, đến xem xét lại hệ thống bộ máy tổ chức sự nghiệp công lập. Đặc biệt, nội dung được dư luận xã hội trông đợi nhiều nhất là sắp xếp lại bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.

Sáng ngày 21/12/2017, Hội Nông dân Thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, nông dân thành phố những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự và báo cáo cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng thành phố và 141 đại biểu là đại diện Thường trực Hội Nông dân các huyện, quận, các xã - phường – Thị trấn, tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên cơ quan Hội Nông dân thành phố.

Hội nghị nhằm quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân thành phố nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả; tạo sự chuyển biến bằng hành động thiết thực trong xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm cao và đầy trách nhiệm; thể hiện được vai trò của tổ chức Hội. Từ đó, các cấp Hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phù hợp với địa phương; Song song đó, qua công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân để mạnh dạn đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần đưa các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hương Xuân

(6514 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: