Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương phát biểu tại hội nghị

Sáng 26/11, Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương; đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố.

Trong những năm qua, cơ sở Hội đã vận động phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân chủ yếu từ nguồn lực hội viên nông dân đóng góp đạt 100% chỉ tiêu Hội Nông dân Thành phố giao. Hàng năm, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác và tự bổ sung, đến nay Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố đã tăng trưởng nguồn vốn hơn 140 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/11/2020, tổng nguồn vốn toàn thành phố là 154.571.215.450 đồng; nâng mức cho vay từ 15 triệu đồng/ hộ lên tối đa không quá 100 triệu đồng/hộ. Bên cạnh việc cho vay, phát triển và bảo toàn nguồn vốn, Hội Nông dân Thành phố còn thực hiện tốt việc hoàn trả vốn và phí về ngân sách thành phố, thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, thúc đẩy công tác xây dựng Hội, các phong trào nông dân ngày càng được phát triển, trong đó góp phần thực hiện công tác phát triển hội viên, nâng chất và nâng tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt, củng cố và thành lập mới các Chi hội ngành nghề, Tổ hội ngành nghề, giới thiệu, bầu chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân tiêu biểu và sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương trao tặng Bằng khen cho tập thể  và cá nhân có thành tích xuất sắc

Hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân mang lại về chính trị, kinh tế, xã hội, thúc đẩy công tác xây dựng Hội, các phong trào nông dân khá rõ nét. Góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đại phương: Các ngành nghề thủy sản, dịch vụ có tỷ lệ phát vay ngày càng tăng, cho thấy việc hỗ trợ vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân phù hợp với việc chuyển đổi theo định hướng nông nghiệp đô thị của thành phố hiện nay. Góp phần phát triển phong trào nông dân ở các huyện quận và cơ sở: thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, các hoạt động Hội ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó góp phần thực hiện công tác phát triển hội viên, nâng tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt, củng cố thành lập chi hội nghề nghiệp, xét bình chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tuyên dương nông dân tiêu biểu…. Thực tế cho thấy, doanh số Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay được 859.069.179.000 đồng với 38.804 lượt hộ vay, cùng với vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ nông dân, hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư hơn 1.718 tỷ đồng vốn tự có để mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tạo việc làm cho 97.010 lao động trên địa bàn thành phố với nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm tệ nạn xã hội, ngăn chặn tín dụng đen ở nông thôn và giúp nông dân trong việc phát triển kinh doanh, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương phù hợp với việc chuyển đổi theo định hướng nông nghiệp đô thị của Thành phố. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ nhiều thành viên của các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, một số nông dân sản xuất kinh doanh giỏi sử dụng vốn có hiệu quả đã mở rộng quy mô, thành lập công ty hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; ngoài ra, tạo điều kiện cho 01 hợp tác xã vay vốn xoay vòng 02 lần, 01 doanh nghiệp vừa và nhỏ ký liên kết hợp tác với nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao tặng Bằng khen cho tập thể  và cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong thời gian 10 năm thực hiện Đề án, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế cần rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục. Việc thực hiện theo Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ chưa được thực hiện, các đơn vị huyện, quận đã thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân, tuy có tăng trưởng nguồn vốn nhưng tốc độ còn khá chậm, quy mô vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện quá nhỏ, chưa được ngân sách cấp vốn mà công tác phát triển nguồn vốn chủ yếu dựa vào vận động nguồn lực từ hội viên nông dân đóng góp; tỷ lệ hội viên nông dân vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân còn thấp so với tổng số hội viên của toàn thành phố; Hệ thống tổ chức, quản lý điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân còn gặp nhiều khó khăn do nhân sự Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện chủ yếu là cán bộ công chức làm công tác kiêm nhiệm, một số kế toán huyện, quận còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ tuy đã được tập huấn hướng dẫn hàng năm; Quy mô các mô hình sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, việc hỗ trợ vốn để hội viên chuyển đổi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm tỷ lệ thấp, bên cạnh đó, thời tiết và thị trường có nhiều biến động, một số ngành nghề mất mùa, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; vấn đề tín dụng đen ngày càng tinh vi và diễn ra phức tạp hơn từ đó xảy ra tình trạng nợ quá hạn của hộ vay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ghi nhận và biểu dương những đóng góp, thành tích của các cấp Hội, hội viên nông dân thành phố đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về mục đích, vai trò sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân bền vững, là công cụ, phương tiện quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện trực tiếp hỗ trợ vốn cho nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Đồng chí Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố trao tặng Bằng khen cho tập thể  và cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố thay mặt Ban Thường vụ Thành Hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội và định hướng một số nội dung để hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện ngày càng tốt hơn trong thời gian tới: cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân theo theo định hướng nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh; đề ra giải pháp đảm bảo vận động phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện phát vay đạt tỷ lệ dư nợ trên 94% trên tổng nguồn vốn; chú trọng công tác thu hồi nợ quá hạn tồn đọng những năm trước, hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,4% trên tổng dư nợ; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện phần mềm kế toán và tín dụng Quỹ hỗ trợ nông dân áp dụng ở cấp thành phố và cấp huyện, quận; tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, tín dụng, kế toán, lập kế hoạch và xây dựng dự án cho đội ngũ cán bộ Quỹ hỗ trợ nông dân cho huyện quận và cơ sở.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố trao tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”. 

Khánh Phượng

Chủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button