Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân

Giao ban công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Quý I năm 2024

Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Sáng 16/4, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2024 chuyên đề “Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân”. Tham dự có đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, kiêm Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố.

Nhằm đánh giá công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố trong Quý I, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Quý II đạt hiệu quả. Đồng thời trao đổi, thảo luận dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ. Trao đổi, thảo luận đề ra giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Hội Nông dân Thành phố giao đối với công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân và đề xuất các giải pháp hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh và thực hiện kéo giảm nợ quá hạn dưới 2% trên tổng dư nợ.

Trong Quý I năm 2024, Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố đã giải ngân 210 dự án với tổng số tiền 34,21 tỷ đồng/718 hộ vay thuộc Thành phố Thủ Đức và các huyện, quận; trong đó đã đề xuất Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố phê duyệt mức vay trên 50 triệu đồng/hộ vay cho 21 hộ vay với tổng số tiền 2,35 tỷ đồng. Từ tháng 01 năm 2024, thực hiện quy định về ngành nghề cho vay theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP nên Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố đã có văn bản triển khai Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Thủ Đức và các huyện, quận tạm ngưng tiếp nhận các dự án vay vốn nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đối với ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phi nông nghiệp, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn Thành phố trong quý I năm 2024 còn thấp (16,81%). Đa số các hộ vay đều trả vốn, phí đúng quy định; kết quả trong quý đã thu hồi vốn với số tiền là 30,07 tỷ đồng của 661 hộ vay; dư nợ nguồn vốn toàn Thành phố tính đến 10/3/2024 là 168,89 tỷ đồng của 3.579 hộ vay.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp của đại biểu, nội dung liên quan đến những khó khăn trong công tác xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, nhất là về nhân sự và việc sắp xếp Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, quận; tỷ lệ giải ngân còn thấp, nợ quá hạn ngày càng phát sinh tăng, chủ yếu các hộ vay để làm dịch vụ, do Nghị định số 37/2023/NĐ-CP quy định đối tượng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thanh Quản

Chủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button