Tin tức - Chính trị

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên nông dân

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội

Sáng 27/9, phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Hội Nông dân vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của tổ chức Hội mà của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Quan tâm đến chất lượng sống của người dân

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nhiệm kỳ khóa X vừa qua, các cấp Hội và hội viên nông dân TPHCM đã chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM có 14 chương trình, đề án cụ thể, trong đó có đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030. Hiện có nhiều chương trình, đề án cần quan tâm hơn như: Chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, TP thông minh… Thế nhưng, đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030 lại được quan tâm nhiều hơn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc chuyển từ huyện lên TP là xu hướng tất yếu, nhưng lên TP kiểu gì cũng phải quan tâm đến đời sống, chất lượng sống của người dân. Đây mới là mục tiêu chính, không nên chạy theo hình thức. Đặc biệt, cần hết sức bình tĩnh, thận trọng, chặt chẽ trong quản lý đất đai, không để bị lợi ích nhóm. “Tôi đề nghị các cấp hội tuyên truyền cho nông dân, người dân hiểu. Hệ thống chính trị, cá nhân nào tham gia hoặc tiếp tay vào việc này sẽ bị xử lý nghiêm” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng thống nhất với đánh giá các mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Hội Nông dân TPHCM nêu ra. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân TP tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. “Đối với TP, dù phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại đến mức nào thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững như một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị bền vững, xây dựng đô thị thông minh, làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống người dân”- đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Để thực hiện những mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội Nông dân TP cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân; chú trọng phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên nông dân; Phát huy tiêu chí xây dựng người nông dân mới TPHCM “yêu nước, gương mẫu, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình”.

Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng Đại hội Hội Nông dân TP bảng đồng với dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, văn minh, phát triển”

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý là cần phát huy vai trò của các cấp Hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng tham mưu các cuộc đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân để lắng nghe, nắm bắt, thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời chỉ đạo, định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn sản xuất, đời sống của nông dân. Tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân trong sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Chú trọng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác truyền thông nhanh chóng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động Hội theo yêu cầu chung của hệ thống chính trị TP. Mặt khác, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong ứng dụng công nghệ từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tích hợp giữa chuỗi giá trị – chuỗi cung ứng và thay đổi phương thức quản lý, phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, cần có nhiều biện pháp truyền tải được đến người nông dân tư duy hệ thống chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống “khai thác – chế biến – sử dụng – vứt bỏ” sang mô hình “khai thác – sản xuất – sử dụng – tái sử dụng – tái chế”. Đó là bản chất của kinh tế tuần hoàn, khôi phục – tái tạo, phát triển bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, cần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Đi đôi với việc thúc đẩy phong trào thi đua khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Đặc biệt phát huy vai trò nông dân trong bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, gắn với phát triển các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Hội Nông dân vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của tổ chức Hội mà của cả hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp uỷ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan tâm đúng mức việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ và các chính sách có liên quan, thường xuyên sâu sát, lắng nghe và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân.

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng Đại hội Hội Nông dân TP bảng đồng với dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, văn minh, phát triển”.

Long Hồ

NGUỒN: THANHUYTPHCM.VN

Chủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button